Thursday, December 16, 2010

Driving License 2010

วันนี้เพิ่งไปต่ออายุใบขับขี่มา (5 ปีเป็น 5 ปี เนื่องจากเกิดไม่ทัน ไปสอบใบขับขี่ไม่ทันรุ่นตลอดชีพ) โดยหลังจากได้อ่านบล็อกของใครหลายๆ คนถึงความเปลี่ยนแปลงในการต่ออายุใบขับขี่แล้ว ก็เริ่มบังเกิดความสับสน เช่น ใช้หรือไม่ใช้ ใบรับรองแพทย์/สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน อะไรแบบนี้ และสรุปไม่ได้สักที พอเปิดเข้าไปที่ ขนส่งเขต 2 ก็บอกว่าใช้ บัตรประชาชนและสำเนา, ใบรับรองแพทย์, ใบขับขี่ตัวจริง (ถ้าทำใบขับขี่แบบกระดาษให้เอารูปไปด้วย)